Badania udarności

Opis

Próby udarności stanowią uzupełnienie badań rozciągania, skręcania i zgniatania. Badania są próbami dynamicznymi, określają zdolności materiału do przenoszenia gwałtownych obciążeń. Badania realizowane są z zastosowaniem młota Charpy’ego. Laboratorium wyposażone jest w młot firmy AMSE‑XJJ5 Series do badania udarności tworzyw sztucznych metodą Charpy’ego o początkowej energii 5 J.

Więcej informacji

Badania wykonujemy dla:
  • elementów gumowych;
  • powleczonych gumą;
  • tworzyw sztucznych,
  • ebonitu;
Badania wykonywane są zgodnie z normą EN ISO 179-1:2010