Badania połączeń śrubowych

Opis

Kleje anaerobowe znalazły szerokie zastosowanie jako materiały zabezpieczające połączenia śrubowe przed samoczynnym rozkręcaniem. Stabilność i szczelność połączenia jest niezwykle istotna zarówno w sytuacji statycznego obciążania, jak i w warunkach zmiennych obciążeń cyklicznych.

Więcej informacji

Laboratorium badawcze dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym badanie klejów anaerobowych pod kątem:
  • wytrzymałości na ścinanie;
  • momentu zerwania i odkręcenia po zerwaniu,
  • trwałości zmęczeniowej.
Badania prowadzone są zgodnie z normą PN-EN 15865:2009