Badania wytrzymałościowe

Opis

W laboratorium są prowadzone badania prób rozciągania i ścinania. Próba rozciągania jest podstawową próbą w określaniu wytrzymałości i plastyczności materiałów.

Więcej informacji

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną maszynę wytrzymałościową marki Shimadzu Autograph AG-10kNX+ o maksymalnym ciężarze obciążenia 10 kN i szerokim zakresie temperaturowym prowadzenia badań -70°C do 300°C. Zakres prędkości 0,001 do 3000 mm/min.

Na maszynie można realizować m.in:

  • Oznaczenie właściwości przy rozciąganiu folii lub tworzyw sztucznych o grubości poniżej 1 mm, PN-EN ISO 527-3;
  • Tworzywa sztuczne – oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, PN-EN ISO 527-1, PN-EN ISO 527-2;
  • Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu – taśmy samoprzylepne, PN-EN 14410;
  • Oznaczenie właściwości adhezyjnych przy oderwaniu – taśmy samoprzylepne, ASTM D3330/D 3330M-04, FTMI;
  • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie połączeń czołowych (kleje), PN-EN 15870:2009;
  • Badania wytrzymałości na zrywanie tkaniny, PN-EN ISO 13934-1:2013-07;
  • Badania delaminacji foli, PN-88 C-89099.